Oppilaan yksityisomaisuuden turva koulussa

Koulu pyrkii turvaamaan oppilaidensa koulunkäynnin edellyttämän yksityisomaisuuden. Paloturvallisuus- ym. määräykset kuitenkin edellyttävät, että ulko-ovia ei saa lukita koulupäivien aikana. Näin myös koulun ulkopuolisilla henkilöillä on valvonnasta huolimatta mahdollisuus vierailla talossa epärehellisessäkin tarkoituksessa.

Koulussa ei pystytä täysin estämään varkauksia. Huoltajia pyydetään ottamaan huomioon seuraavia asioita: Koululla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta korvata oppilailta varastettua omaisuutta. Tämä koskee myös tuntien ulkopuolella omaisuuden särkymistä.

Tällaiset vahingot oppilas on velvollinen korvaamaan itse. Poikkeuksellisen kalliit vaatteet lisäävät varkausriskiä. Rahaa tai muuta arvokasta ei ole syytä jättää esim. ulkovaatteiden tai repun taskuun. Matkapuhelimen tuominen kouluun on kodin vastuulla. Mikäli poikkeuksellisesti kouluun on tuotava jotakin arvokasta ykstyisomaisuutta, sen voi tuoda säilytettäväksi vahtimestarin huoneeseen. Pyrimme yhteistyössä vanhempien kanssa kasvattamaan oppilaistamme rehellisiä ja vastuunsa tuntevia.

Sylvään koulu
Ojansuunkatu 8
38200, Sastamala
sylvaan.koulu@sastamala.fi
Kanslia: 040 138 2023
Rehtori: 050 338 1609
Apulaisrehtori: 0400 399 408
Keittiö: 040 138 2068
Terveydenhoitaja: 040 519 7542
Opo Peltomaa: 0400 399 407
Opo Mettälä: 050 917 9197
Opo Laulainen: 040 678 3367
Vahtimestari: 0500 330 649
© 2017 Sylvään koulu. All Rights Reserved | Sivusto: Sastamalan Mediapaja