Sylvään koulun Vanhempainyhdistys

Hallituksen kokoonpano 2019-2020

Sylvään koulun vanhempainyhdistys perustettiin 1998 ja se kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Vanhempainyhdistyksiä toimii Suomessa jo yli tuhannella koululla.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Haluamme Sylväällä tukea ja kehittää hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä sekä toimia tarpeen tullen vanhempien kannanottojen välittäjänä kouluyhteisöön.

Kaikki oppilaiden huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä. Perinteisesti vanhempainyhdistys tukee erilaisilla tempauksilla saamillaan varoilla koulun toimintaa sekä mm. oppilaitten virkistystoimintaa. Lisäksi vuosittain on jaettu stipendejä ja yhdeksännen luokan oppilaat ovat saaneet päättötodistuksensa vanhempainyhdistyksen lahjoittamissa kansioissa.

Vanhempainyhdistys pyytää vanhempien aktiivista ja rohkeaa osallistumista toimintaan. Me vanhemmat olemme kaikki ensisijaisesti kasvattajia ja kiinnostuneita lastemme hyvinvoinnista. Avoin ja laaja yhteistyö koulun kanssa on kasvatustyön onnistumisen edellytys.

Tulevat kokouspäivät ilmenevät pöytäkirjoista ja kokousten esityslista toimitetaan aina viikkoa ennen kokousta. Jos siis haluat ehdottaa jotakin asiaa käsiteltäväksi, siitä olisi hyvä olla tieto sihteerillä tai puheenjohtajalla ennen esityslistan lähettämispäivää. Tällöin olisi hyvin hedelmällistä jos myös itse voisit osallistua kokoukseen. Kokouksessa käsitellään aina myös ”muut asiat”, joten kiireellisessä asiassa kannattaa ilmestyä paikalle ja esittää asiansa tuossa kohtaa kokousta.

Pakastemyynti

Raakapakasteiden tilauslomake
Tuotetiedot ja käyttöohjeet

Pöytäkirjat ja esityslista
Esityslista, vuosikokous 19.09.2018
Esityslista, järjestäytymiskokous 27.09.2018
Pöytäkirja, vuosikokous 19.09.2018
Pöytäkirja, järjestäytymiskokous 27.09.2018
Asialista 31.10.2018
Pöytäkirja 31.10.2018
Asialista 11.12.2018
Pöytäkirja 11.12.2018
Asialista 22.1.2019
Pöytäkirja 11.1.2019
Asialista 19.2.2019
Pöytäkirja 19.2.2019
Asialista 20.3.2019
Pöytäkirja 20.3.2019
Asialista 7.5.2019
Pöytäkirja 7.5.2019
Asialista 20.8.2019
Pöytäkirja 20.8.2019
Asialista, vuosikokous 9.9.2019
Asialista, järjestäytymiskokous 9.9.2019
Pöytäkirja 12.12.2019
Pöytäkirja 28.01.2020
Pöytäkirja 3.3.2020

Vanhempainliiton jäsenkirje

1/2019
2/2019
5/2019

Lähiliikuntapaikan adressi ja suunnitelmat

Sylvään lähiliikuntapaikka (pdf)
Lähipaikkaliikunnan suunnitelmat (pdf)
Adressi lähiliikuntapaikan rakentamiseksi

Tietoa vanhempainyhdistyksestä

Tietoa vanhempainyhdistyksen jäsenyydestä
Jäsentietojen reksiteriseloste

Jäsenmaksulomake

Jäsenmaksulomake

Myynnit

Vanhempainyhdistyksen karttamyynti
Vanhempainyhdistyksen LP-levy- ja kirjamyynti
Simassa Sylväällä
Arabia astioiden myynti-ilmoitus

Sylvään koulu
Ojansuunkatu 8
38200, Sastamala
sylvaan.koulu@sastamala.fi
Kanslia: 040 138 2023
Rehtori: 050 338 1609
Apulaisrehtori: 0400 399 408
Keittiö: 040 138 2068
Terveydenhoitaja: 040 519 7542
Opo Peltomaa: 0400 399 407
Opo Uusitalo: 050 917 9197
Vahtimestari: 0500 330 649
© 2017 Sylvään koulu. All Rights Reserved | Sivusto: Sastamalan Mediapaja