Sylvään koulun Vanhempainyhdistys

Hallituksen kokoonpano 2017-2018

Sylvään koulun vanhempainyhdistys perustettiin 1998 ja se kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Vanhempainyhdistyksiä toimii Suomessa jo yli tuhannella koululla.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Haluamme Sylväällä tukea ja kehittää hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä sekä toimia tarpeen tullen vanhempien kannanottojen välittäjänä kouluyhteisöön.

Kaikki oppilaiden huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä. Perinteisesti vanhempainyhdistys tukee erilaisilla tempauksilla saamillaan varoilla koulun toimintaa sekä mm. oppilaitten virkistystoimintaa. Lisäksi vuosittain on jaettu stipendejä ja yhdeksännen luokan oppilaat ovat saaneet päättötodistuksensa vanhempainyhdistyksen lahjoittamissa kansioissa.

Vanhempainyhdistys pyytää vanhempien aktiivista ja rohkeaa osallistumista toimintaan. Me vanhemmat olemme kaikki ensisijaisesti kasvattajia ja kiinnostuneita lastemme hyvinvoinnista. Avoin ja laaja yhteistyö koulun kanssa on kasvatustyön onnistumisen edellytys.

Tulevat kokouspäivät ilmenevät pöytäkirjoista ja kokousten esityslista toimitetaan aina viikkoa ennen kokousta. Jos siis haluat ehdottaa jotakin asiaa käsiteltäväksi, siitä olisi hyvä olla tieto sihteerillä tai puheenjohtajalla ennen esityslistan lähettämispäivää. Tällöin olisi hyvin hedelmällistä jos myös itse voisit osallistua kokoukseen. Kokouksessa käsitellään aina myös ”muut asiat”, joten kiireellisessä asiassa kannattaa ilmestyä paikalle ja esittää asiansa tuossa kohtaa kokousta.

Pakastemyynti

Raakapakasteiden tilauslomake
Tuotetiedot ja käyttöohjeet
Pakastemainos

Pöytäkirjat ja esityslista

Esityslista 28.11.2017
Pöytäkirja 31.10.2017
Pöytäkirja, vuosikokous
Esityslista 10.01.2018
Esityslista 14.02.2018
Pöytäkirja 22.01.2018
Pöytäkirja 21.02.2018
Esityslista 28.03.2018
Pöytäkirja 28.03.2018 
Esityslista 18.04.2018
Pöytäkirja 18.04.2018
Esityslista 23.08.2018
Esityslista, vuosikokous 19.09.2018

Lähiliikuntapaikan adressi ja suunnitelmat

Sylvään lähiliikuntapaikka (pdf)
Lähipaikkaliikunnan suunnitelmat (pdf)
Adressi lähiliikuntapaikan rakentamiseksi

Tietoa vanhempainyhdistyksestä

Tietoa vanhempainyhdistyksen jäsenyydestä
Jäsentietojen reksiteriseloste

Jäsenmaksulomake

Jäsenmaksulomake

Myynnit

Vanhempainyhdistyksen karttamyynti
Vanhempainyhdistyksen LP-levy- ja kirjamyynti
Simassa Sylväällä

Sylvään koulu
Ojansuunkatu 8
38200, Sastamala
sylvaan.koulu@sastamala.fi
Kanslia: 040 138 2023
Opettajainhuone: 040 138 2024
Rehtori: 050 338 1609
Apulaisrehtori: 0400 399 408
Keittiö: 040 138 2068
Terveydenhoitaja: 040 519 7542
Opo Peltomaa: 0400 399 407
Opo Uusitalo: 050 917 9197
Vahtimestari: 0500 330 649
© 2017 Sylvään koulu. All Rights Reserved | Sivusto: Sastamalan Mediapaja